Kuan

içim dışım nakarat-ı kuan,
güler bozar tebesşemu can
tez sönmez alev-i rüyağım
set çekmez rabbim uyku anım
içim dışım nakarat-ı kuan,
güler bozar tebesşemu can
tez sönmez alev-i rüyağım
set çekmez rabbim, uy kuanım

#poetry