Herr Mannelig

Swedish

Bittida en morgon innan solen upprann
Innan foglarna började sjunga
Bergatrollet friade till fager ungersven
Hon hade en falskeliger tunga
Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om I viljen eller ej:
Eder vill jag gifva de gångare tolf
Som gå uti rosendelunde
Aldrig har det varit någon sadel uppå dem
Ej heller betsel uti munnen
Eder vill jag gifva de qvarnarna tolf
Som stå mellan Tillö och Ternö
Stenarna de äro af rödaste gull
Och hjulen silfverbeslagna
Eder vill jag gifva ett förgyllande svärd
Som klingar utaf femton guldringar
Och strida huru I strida vill
Stridsplatsen skolen I väl vinna
Eder vill jag gifva en skjorta så ny
Den bästa I lysten att slita
Inte är hon sömnad av nål eller trå
Men virkat av silket det hvita
Sådana gåfvor toge jag väl emot
Om du vore en kristelig qvinna
Men nu så är du det värsta bergatroll
Af Neckens och djävulens stämma
Bergatrollet ut på dörren sprang
Hon rister och jämrar sig svåra
Hade jag fått den fager ungersven
Så hade jag mistat min plåga
Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om I viljen eller ej:

English

Early one morning before the sun ran up
Before the birds began to sing
The mountain troll proposed to the handsome young man
She had a false tongue
Herr Mannelig, herr Mannelig, will you be betrothed to me?
For that, I offer you gifts very gladly
Surely you can answer but yes or no
If you wish to or not
To you I wish to give the twelve steeds
That go in the grove of roses
Never has there been any saddles upon them
Nor bridles in their mouths
To you I wish to give the twelve mills
That stand between Tillö and Ternö
The stones are made of the reddest gold
And the wheels are silver-laden
To you I wish to give a gilded sword
With a blade of fifteen gold rings
And battle how you will [well or badly]
The battle you would surely win
To you I wish to give a shirt so new
The best you will want to wear
It [literally: she] was not sewn by needle or thread
But crocheted of white silk
Such gifts I would surely accept
If thou wert a Christian [or: pious] woman
However, thou art the worst mountain troll
The spawn of a Neck and the Devil
The mountain troll ran out the door
She shakes and wails hard
Had I got the handsome young man
I would have got rid of my plight
Herr Mannelig, herr Mannelig, will you be betrothed to me?
For that, I offer you gifts very gladly
Surely you can answer but yes or no
If you wish to or not