gaelic words you need to use right now 1 gaelic words

Gaelic Words You Need To Use Right Now

BOD CEANN – DICKHEAD
CRÌOCHNAICH FHAIGHEAN – TOTAL CUNT
BLAIGEARD – BASTARD