sinking ship batan gemi

Batan Gemi

Gemi batıyordu– ve hızla batıyordu.
Kaptan yolcu ve mürettebata dedi ki: “filikaları hemen suya indirmeliyiz.”
Fakat mürettebat dedi ki: ” Önce işçi sınıfının kapitalist baskısına son vermeliyiz. sonra filikaları halledeceğiz.

The ship was sinking—and sinking fast. The captain told the passengers and crew, “We’ve got to get the lifeboats in the water right away.” But the crew said, “First we have to end capitalist oppression of the working class. Then we’ll take care of the lifeboats.”

Sonra kadınlar dedi ki: “Aynı iş için eşit ücret istiyoruz. Filikalar bekleyebilir.

Then the women said, “First we want equal pay for equal work. The lifeboats can wait.”

Irksal azınlıklar dedi ki: “Önce ırk ayrımcılığını sona erdirmemiz gerek. Sonra filikadaki oturma yerleri adil olarak paylaştırılacak.”

The racial minorities said, “First we need to end racial discrimination. Then seating in the lifeboats will be allotted fairly.”

Kaptan dedi ki; “Bunların hepsi önemli konular , ama bunlar biz hayatta kaldığımız sürece önemli. Hemen filikaları indirmemiz gerek!”

The captain said, “These are all important issues, but they won’t matter a damn if we don’t survive. We’ve got to lower the lifeboats right away!”

Ama dindarlar dedi ki; “Önce ibadetimizi yerine getirmeliyiz. Bu filikalardan daha önemli

But the religious people said, “First we need to bring prayer back into the classroom. This is more important than lifeboats.”

Sonra yaşam savunucuları dedi; “Önce kürtajı yasaklamalıyız. Fetüslerin de herkes gibi bu filikalarda olamaya hakkı var.”

Then the pro-life contingent said, “First we must outlaw abortion. Fetuses have just as much right to be in those lifeboats as anyone else.”

Kürtaja karşı olanlar dedi ki; “Önce kürtaj hakkımızı kabul ederseniz, sonra filikaların indirilmesi için yardım ederiz.”

The right-to-choose contingent said, “First acknowledge our right to abortion, then we’ll help with the lifeboats.”

Sosyalistler dedi ki; “Önce servet ağılımı yeniden yapmamız gerek. Bu işlemi yaptıktan sonra herkes filikaların indirilmesinde eşit zorluk derecesinde çalışır.

The socialists said, “First we must redistribute the wealth. Once that’s done everyone will work equally hard at lowering the lifeboats.”

Hayvan hakları savunucuları dedi ki; “Önce tıbbi deneylerde hayvan kullanımı sona ermelidir. Biz bu filikaların indirilmesine izin vermeyiz.

The animal-rights activists said, “First we must end the use of animals in medical experiments. We can’t let this be subordinated to lowering the lifeboats.”

Sonunda gemi battı, ve filkalar indirilemediği için herkes boğuldu.

Finally the ship sank, and because none of the lifeboats had been lowered, everyone drowned.

Onlardan biri olan son düşünce şu oldu: “Ben insanlığın problemlerinin çözümünün çok uzun bir zaman alacağını asla hayal etmezdim ya da geminin öyle ANİDEN batacağını.”

The last thought of more than one of them was, “I never dreamed that solving humanity’s problems would take so long—or that the ship would sink so SUDDENLY.”